PREKURSORZY GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ DO ROKU 2020 obradowali w Krakowie

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories/stories, or the folder does not exist.

Ponad 80 osób – głównie sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów oraz przedstawiciele Struktur Wspierających Porozumienie - uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach pn. PREKURSORZY GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ DO ROKU 2020 w dniach 3-4 października 2012 r.

To interesujące i motywujące spotkanie, zorganizowane w ramach projektów ENERGY FOR MAYORS (współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy - IEE) oraz APETYT NA KLIMAT (współfinansowanego przez NFOŚiGW), umożliwiło wymianę opinii, doświadczeń i wniosków dotyczących realizacji Porozumienia Burmistrzów w różnych krajach europejskich.

Warsztaty dotyczyły potencjału samorządów lokalnych w zakresie zmiany lokalnej gospodarki na niskoemisyjną, a infrastruktury na inteligentną i bardziej efektywną. Ich celem było wsparcie oddolnej, pro-klimatycznej inicjatywy europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez zwiększenie kompetencji miast i gmin, a także wspierających je organizacji, w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Warsztaty stanowiły wyjątkową okazję do wysłuchania inspirujących i motywujących wystąpień Kristiny Dely, dyrektora Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, przedstawicieli ICLEI (światowej sieci zrzeszającej ponad 1200 zrównoważonych miast) oraz ekspertów z całej Europy – Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Polski czy Włoch.

Podczas warsztatów podkreślono znaczącą rolę tzw. Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów, które pomagają samorządom lokalnym w osiągnięciu celów Porozumienia oraz realizacji modelu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Aktywne miasta i gminy mogą uzyskać rozległe wsparcie w ramach omówionych krótko projektów: City_SEC, Come2COM, Covenant CapaCITY, ENNEREG – Regiony 202020 oraz VIS NOVA i Green Twinning (dwa ostatnie są realizowane przez nasze Stowarzyszenie).

Zaprezentowane zostały również doświadczenia oraz osiągnięcia europejskich i polskich miast-sygnatariuszy, w tym Warszawy, Bielska-Białej i Ełku, które można śmiało uznać za pionierów w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu.

Andreea Iancu ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej poinstruowała uczestników, jak sporządzić bazową inwentaryzację emisji oraz opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (są to jedne ze zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia), a przedstawiciele miast i gmin przedstawili konkretne przykłady. Osobną sesję poświęcono systemowi zarządzania energią w gminie oraz tzw. Toolbox-owi opracowanemu w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS – czyli zestawowi użytecznych narzędzi i metodologii z zakresu zarządzania energią i ochrony klimatu, który można znaleźć pod adresem: http://toolbox.climate-protection.eu/.

Uczestnicy zapoznali się też z dostępnymi dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów środkami finansowania zaplanowanych działań pro-energetycznych, o których mówili Jarosław Orliński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marcin Idczak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na zakończenie warsztatów całe audytorium jednogłośnie przyjęło tekst Apelu adresowanego do instytucji europejskich, władz państwowych i regionalnych oraz instytucji finansowych, a dotyczącego potrzeby wsparcia wysiłków i działań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów służących ochronie klimatu.

Następnie odbyło się spotkanie Polskiej Platformy Dialogu na temat Porozumienia Burmistrzów, które zgromadziło przedstawicieli miast sygnatariuszy i miast zainteresowanych przystąpieniem do tej inicjatywy.

Patronat medialny:

globenergia logo ekologia_i_rynek logo smart_grids Logo Czysta Energia

Program warsztatów

 

Galeria zdjęć

{gallery}Krakow_03_04_10_2012/pictures{/gallery}

 

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone podczas warsztatów:

3.10.2012
Prekursorzy gospodarki niskowęglowej do 2020 roku ,
Zbigniew MICHNIOWSKI, zastępca prezydenta Bielska-Białej, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

 

 

 

 

Polityka klimatyczna UE ,
Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego
Przedstawienie projektu „Energy for Mayors” ,
Dario MIROGLIO, Prowincja Genua

Potrzeby i oczekiwania Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów i ważna rola Koordynatorów Porozumienia oraz Organizacji Wspierających Porozumienie ,
Kristina DELY, Biuro Porozumienia Burmistrzów
Doświadczenia Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” jako Organizacji Wspierającej Porozumienie,
Maria STANKIEWICZ, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Doświadczenia Związku Bułgarskich Władz Lokalnych Rejonu Morza Czarnego jako Organizacji Wspierającej Porozumienie,
Mariana IVANOVA, dyrektor Związku Bułgarskich Władz Lokalnych Rejonu Morza Czarnego
Doświadczenia Greckiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii jako Organizacji Wspierającej Porozumienie,
Evi TZANAKAKI, Greckie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii
Doświadczenia Prowincji Genua jako Koordynatora Porozumienia,
Dario MIROGLIO, Prowincja Genua

Zaangażowanie miast i gmin

Zobowiązania polityczne europejskich władz lokalnych - doświadczenia Warszawy ,
Leszek DROGOSZ, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy
Zobowiązania polityczne europejskich władz lokalnych - doświadczenia Zagrzebia ,
Marijan MARAS, przedstawiciel miasta Zagrzeb
Zobowiązania polityczne europejskich władz lokalnych - doświadczenia Bielska-Białej ,
Zbigniew MICHNIOWSKI, zastępca prezydenta Bielska-Białej
Zobowiązania polityczne europejskich władz lokalnych - doświadczenia Prowincji Barcelona,
Rafael OCAÑA, przedstawiciel Prowincji Barcelona
Zobowiązania polityczne europejskich władz lokalnych - doświadczenia Akmene,
Daiva TUSIENE, przedstawiciel gminy Akmene

Kącik projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego miast i gmin

Projekt City_SEC ,
Joanna KASPEREK, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Projekt Green Twinning ,
Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Projekt VIS-NOVA ,
Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Projekt ENNEREG – Regiony 202020 ,
Evi TZANAKAKI, Greckie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii

Metody i narzędzia

System Zarządzania Energią jako narzędzie monitorowania opracowania i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) ,
Marco DEVETTA, Sogesca s.r.l.
TOOLBOX opracowany w ramach projektu Energy for Mayors - zestaw narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią ,
Giorgia RAMBELLI, ICLEI Europe
Moduły e-learningowe dla przedstawicieli samorządów lokalnych opracowane w ramach projektu Covenant Capacity ,
Maryke van STADEN, ICLEI Europe

4.08.2012

Możliwości finansowania

Program ELENA – rzeczywiste wsparcie dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów ,
Marcin IDCZAK, Europejski Bank Inwestycyjny
Pomoc polskim gminom w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego ,
Jarosław ORLIŃSKI, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Gromadzenie danych i sporządzanie bazowej inwentaryzacji emisji

Gromadzenie danych i sporządzanie bazowej inwentaryzacji emisji,
Andreea IANCU, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
Doświadczenia miasta Bielsko-Biała w gromadzeniu danych nt. zużycia energii i sporządzaniu bazowej inwentaryzacji emisji,
Piotr SOŁTYSEK, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią
Doświadczenia miasta Ełk w gromadzeniu danych nt. zużycia energii i sporządzaniu bazowej inwentaryzacji emisji,
Krzysztof WILCZYŃSKI, główny specjalista ds. zarządzania energią w Urzędzie Miasta Ełk
Doświadczenia Burgas w gromadzeniu danych nt. zużycia energii i sporządzaniu bazowej inwentaryzacji emisji,
Milena NALBANCHEVA, Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Burgas (Bułgaria)
Dialog nt. wyzwań związanych z gromadzeniem i opracowaniem danych z udziałem publiczności,
Maryke VAN STADEN, ICLEI EUROPE i Marco DEVETTA, Sogesca s.r.l

Opracowanie i wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Opracowanie i zatwierdzenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
Andreea IANCU, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
Doświadczenia Warszawy w opracowaniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii,
Leszek DROGOSZ, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy
Doświadczenia Zagrzebia w opracowaniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii,
Marijan MARAS, przedstawiciel miasta Zagrzeb
Doświadczenia Genui w opracowaniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii,
Mario MERELLO, przedstawiciel miasta Genua
Plany działań na rzecz zrównoważonej energii opracowane w prowincji Barcelona,
Rafael OCAÑA, przedstawiciel Prowincji Barcelona (Hiszpania)
58 Planów działań na rzecz zrównoważonej energii opracowanych w prowincji Huelva,
Patricia ABUIN, przedstawiciel Prowincji Huelva (Hiszpania)