CONTACTE

El consorci ENERGY FOR MAYORS està format per 15 socis de 8 països europeus:

 

Província de Gènova (IT) – Coordinador

map

Pàgina web: www.provincia.genova.it

Persona de contacte:

Dario Miroglio

 

Sogesca s.r.l. (IT)

Pàgina web: www.sogesca.it

Persona de contacte:

 

Província de Mòdena (IT)

Pàgina web: www.provincia.modena.it

Persona de contacte:

 

Associació d’Agendes 21 locals italianes (IT)

Pàgina web: www.a21italy.it

Persones de contacte:

, Director

, Cap de projecte

 

Ajuntament de Zagreb (CR)

Pàgina web: www.zagreb.hr

Persona de contacte:

, Assessora del Cap de l’Oficina Munipal d’Energia, Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible

 

Xarxa Polonesa Energy Cités (PL)

Pàgina web: www.pnec.org.pl

Persones de contacte:

, Directora

, Subdirectora

 

Agència Regional d’Energia de Kaunas (LT)

Pàgina web: www.krea.lt

Persones de contacte:

, Director

, Especialista en energia

 

Prefectura de Thessaloniki (GR)

Pàgina web: www.pkm.gov.gr

Persones de contacte:

, Cap de la Direcció de Planejament

, Cap de la Direcció de Protecció Ambiental

 

Diputació de Huelva (ES)

Pàgina web: www.diphuelva.es

Persones de contacte:

, Tècnica de la DIHU

, Tècnic de l’APEH

 

Diputació de Barcelona (ES)

Pàgina web: www.diba.cat

Persones de contacte:

, Director del programa de suport ambiental municipal

, Tècnica de projectes europeus ambientals

 

ICLEI – Governs Locals per la Sostenibilitat, Secretariat Europeu (AL)

Pàgina web: www.iclei-europe.org

Persones de contacte:

, Coordinadora de Canvi Climàtic i Medi Atmosfèric

 

Associació pel desenvolupament dels municipis de muntanya de la República de Bulgària (BG)

Pàgina web: www.bulmonte.com

Persona de contacte:

, Secretari Executiu

 

Centre per les Fonts d’Energia Renovables i l’Estalvi Energètic (GR)

Pàgina web: www.cres.gr

Persones de contacte:

, Cap de projecte, Departament d’Edificis

, Cap del Departament de Desenvolupament del Mercat

 

Centre Europeu per la Qualitat Ltd. (BG)

Pàgina web: www.ecq-bg.com

Persona de contacte:

, Experta Sènior de Projectes i Programes de la UE

 

Unió Bulgara d’Autoritats Locals del Mar Mort (BG)

Pàgina web: www.ubbsla.org

Persona de contacte: