EL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldedesses és una ambiciosa iniciativa per la participació de les ciutats i pobles en la lluita contra el canvi climàtic. Els signataris del Pacte es comprometen a anar més enllà dels objectius de clima i energia de la UE fixats per al 2020 mitjançant la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2) en el seu territori com a mínim un 20%. Per aconseguir això, els signataris desenvolupen Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), portant a la pràctica accions d’eficiència energètica i energies renovables tant en el sector públic com en el privat del municipi i organitzen Dies de l’Energia. Aquests esforços estan fortament recolzats per la Comissió Europea (CE), l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i les Estructures de Suport.

Qui pot adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses?

El Pacte d’Alcaldes està obert a totes les autoritats locals democràticament constituïdes amb/per representants electes, sigui quina sigui la seva grandària i sigui quina sigui la fase d’aplicació de les seves polítiques d’energia i clima.

Com adherir-se?

Les autoritats locals disposades a signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses han de presentar i debatre en el Ple municipal (o òrgan equivalent de presa de decisions democràticament constituït amb/per representants electes). Un cop que la decisió d’inscriure’s s’ha adoptat formalment (per exemple, mitjançant la resolució pertinent) les autoritats locals han d’informar-ne a la Comissió Europea. Cal fer-ho mitjançant l’enviament d’un missatge a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses amb el formulari d’adhesió adjunta. El formulari ha d’estar degudament omplert i signat per l’alcalde o representant autoritzat de l’Ajuntament. Després d’enviar el missatge, l’autoritat local serà llavors inclosa en la llista pública de signataris del Pacte.

Quan adherir-se?

Les autoritats locals poden adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en qualsevol moment, no hi ha una data límit! Les Cerimònies del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses tenen lloc anualment amb tots els Alcaldes i Alcaldesses donant una oportunitat per la visibilitat i una signatura pública.

A què es comprometen els signataris del Pacte?

Els signataris del Pacte tenen l’objectiu de reduir les seves emissions de CO2 en més del 20% el 2020 mitjançant accions d’eficiència energètica i energies renovables. Per assolir aquest objectiu es comprometen a:

 • Preparar un Inventari Base d’Emissions (IBE) en el període d’un any des de la seva adhesió
 • Presentar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovat pel ple municipal, dins l’any següent a l’adhesió
 • Publicar periòdicament –cada 2 anys després de la presentació del seu PAES- els informes d’execució que indiquin el grau d’execució del pla d’acció i els resultats provisionals
 • Promoure les seves activitats i involucrar la ciutadania i parts interessades, incloent l’organització periòdica de Dies d’Energia locals
 • Difondre el missatge del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, en particular animant a altres autoritats locals a adherir-se i contribuint a grans esdeveniments i seminaris temàtics

Què succeeix si les autoritats locals no tenen competències o recursos per preparar i aplicar els seus PAES? 

Si una autoritat local interessada no té competències o recursos per preparar el seu pla d’acció, haurà d’estar recolzada per administracions amb aquestes capacitats, és a dir, per Estructures de Suport. Una llista de les Estructures de Suport es pot trobar, en castellà, a la pàgina web de l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

Per què adherir-se?

 • Per fer una declaració pública de compromís addicional de reducció de CO2,
 • Per crear o reforçar la dinàmica en la reducció de CO2 en el vostre territori,
 • Per beneficiar-se de l’estímul i exemple d’altres pioners,
 • Per compartir l’experiència desenvolupada en el vostre propi territori amb altres,
 • Per fer el vostre territori conegut com a pioner,
 • Per donar a conèixer els vostres èxits a la pàgina web del Pacte.

Com dóna suport la Comissió Europea als signataris del Pacte?

La Comissió Europea proporciona a les ciutats signataries el següent:

 • Una oficina encarregada de promoure, coordinar i donar suport a la iniciativa,
 • Una pàgina web per promoure i compartir els èxits,
 • Eines i mètodes (directrius, plantilles, etc.) per ajudar a preparar inventaris d’emissions estàndards i Plans d’Acció.
 • Serveis financers, en particular del Banc Europeu d’Inversions, fons estructurals, etc.,
 • Esdeveniments per donar a les ciutats compromeses alta visibilitat política a nivell europeu,
 • Una xarxa d’Estructures de Suport per ajudar les ciutats més petites.

Podeu trobar més informació (en castellà) sobre el Pacte a la seva pàgina web:

http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/index_es.htm

 

Dins el marc del projecte ENERGY FOR MAYORS els signataris del Pacte tindran suport addicional. Estan previstes les accions següents:
 • Organització de seminaris formatius per municipis sobre cada àrea del projecte
 • Elaboració i difusió de materials formatius per municipis
 • Ajuda pels municipis seleccionats (6-8 municipis en cada àrea del projecte) en l’elaboració i execució dels PAES
 • Creació d’un fòrum local a cada municipi seleccionat (almenys 4 reunions locals de participació amb un mínim de 3 sessions temàtiques amb almenys 15 actors del territori per reunió)
 • Selecció i execució de 3 accions de cada PAES desenvolupat en el marc del projecte durant el primer any a partir de la seva finalització
 • Implementar 8 Sistemes de Gestió Energètica (SGE) pilot a les àrees de 7 socis del projecte
 • Seguiment del desenvolupament i execució del PAES desenvolupat en el marc del projecte
 • Organització d’un Dia de l’Energia a 10 àrees del projecte cada any
 • Compartir les lliçons apreses durant la realització del projecte amb tots els municipis interessats
 • Per obtenir més informació, podeu visitar aquesta pàgina web regularment o posar-vos en contacte amb el vostre coordinador regional!