ESTRUCTURES DE SUPORT

Les Estructures de Suport del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (PdA) són organitzacions que proporcionen un suport essencial als signataris del Pacte i són aliats clau de l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. Juguen un paper vital d’enllaç amb els seus municipis i garanteixen que aquesta important iniciativa és també accessible als municipis més petits. Hi ha 2 tipus d’Estructures de Suport:

  • Administracions públiques que proporcionen orientació estratègica, suport financer i tècnic als municipis signataris del Pacte que no tenen les habilitats i/o recursos necessaris per complir els seus requisits (per exemple, la realització de l’inventari d’emissions del CO2, la preparació i execució de PAES).
  • Xarxes d’autoritats locals i regionals que es comprometen a millorar l’impacte del Pacte mitjançant la promoció de la iniciativa, en estreta relació amb els seus membres, facilitant l’intercanvi d’experiències i defensant els interessos comuns en fòrums rellevants.

Com esdevenir una Estructura de Suport?

Qualsevol administració pública o xarxa d’autoritats locals/regionals en condicions de donar suport a ciutats signatàries i interessades a participar en el Pacte poden ser Estructures de Suport.

El grau de participació en el Pacte, així com les condicions específiques d’aquesta participació es negociaran entre els serveis de la Comissió i l’Estructura de Suport i després es detallarà en un acord escrit específic.

Cada Estructura de Suport serà explícitament reconeguda per la Comissió com a actor clau del Pacte. Podeu trobar més informació (en castellà), incloent la llista de les Estructures de Suport actives a les diferents àrees, a la pàgina web del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses: http://www.eumayors.eu/support_structures/index_es.htm

Un dels principals objectius del projecte ENERGY FOR MAYORS és augmentar la capacitat de les EdS per donar suport a l’execució del Pacte. Això es farà a través de:

  • recull i intercanvi de les metodologies existents per les EdS
  • organització d’un seminari formatiu obert de 2 dies per les EdS
  • elaboració i difusió de material formatiu per EdS
  • elaboració i difusió d’un conjunt de recursos per Estructures de Suport
  • organització de 3 seminaris internacionals orientats a les EdS

Per obtenir més informació, podeu visitar aquesta pàgina web (en castellà) regularment o posar-vos en contacte amb el vostre coordinador regional!