Pakto Koordinatoriai ir Rėmėjai

Pakto Koordinatoriai ir Rėmėjai – organizacijos, padedančios savivaldybėms siekti ambicingų Merų Pakto iniciatyvos tikslų ir reklamuoti šią iniciatyvą regione. Jų pagalba yra ypatingai svarbi toms savivaldybėms, kurios išreiškia politinę valią plėtoti ir įgyvendinti Darnios Energetikos Veiksmų Planus (DEVP), bet neturi pakankamų žmogiškųjų išteklių parengti juos patiems.

Kokie yra skirtumai tarp šių dviejų organizacijų tipų?

 1. Pakto Koordinatoriai yra viešosios organizacijos (pvz.: regioninės ar nacionalinės valdžios), kurios suteikia strateginio planavimo bei techninę pagalbą savivaldybėms, pasirašiusioms Merų Paktą. Yra du Pakto koordinatorių tipai:     
 • Teritoriniai koordinatoriai – nacionalinė decentralizuota valdžia, įskaitant provincijas, regionus ir savivaldybių grupes.
 • Nacionaliniai koordinatoriai – nacionalinės energetikos agentūros ir energetikos ministerija.

   Europos Komisija mano, jog Nacionaliniai ir Teritoriniai koordinatoriai yra pagrindiniai Merų Pakto biuro sąjungininkai, suteikiantys savivaldybėms techninę, finansinę, administracinę bei politinę pagalbą, siekiant įgyvendinti jų įsipareigojimus.

   Pakto koordinatorių sąrašas:

   http://www.eumayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html

    

   • Ko galite tikėtis iš Pakto Koordinatorių?

   Tipinės užduotys, kurias atlieka Pakto koordinatoriai:

   • skatinti savivaldybes prisijungti prie Merų Pakto bei suteikti joms pagalbą pasirašant Paktą.
   • Suteikti techninę bei strateginę pagalbą savivaldybėms, norinčioms prisijungti prie Pakto, bet neturinčioms pakankamų žmogiškųjų išteklių paruošti darnios energetikos veiksmų planą.
   • Suteikti finansinę pagalbą
   • Padėti įgyvendinti DEVP ir organizuoti vietines energetikos dienas didinat gyventojų įsisąmoninimą.
   • Reguliariai pranešti Komisijai Pakto įgyvendinimo rezultatus

    

   • Kokia nauda gaunama tampant Pakto Koordinatoriumi?

   Pagrindiniai pranašumai tampant Pakto Koordinatoriais:

   • Europos Komisijos pritarimas ir pripažinimas
   • Didelis matomumas tarptautiniame lygmenyje, vykdomų veiklų bei darbų pristatymas Pakto svetainėje;
   • Pasikeitimas patirtimi su kitais Europos partneriais
   • Prieinama mokslinių ir techninių priemonių ir metodikų bazė
   • Dalyvavimas diskusijų grupėse, seminaruose ir kituose renginiuose
   • Paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus, prisidėjimas prie teritorijos plėtros ir vietos savivaldos stiprinimo.   

    

   • Kaip tapti Pakto Koordinatoriumi?

   Kiekviena viešoji administracija, norinti tapti oficialiu „Pakto koordinatoriumi“ turi atlikti šiuos veiksmus. 

   • Užpildyti formą Merų Pakto internetinėje svetainėje (www.eumayors.eu)
   • Po patvirtinimo užpildyti Europos komisijos pasirašytą sutarties formą
   • Pasirašius sutartį, susikurti internetinį profilį, kuriame būtų informacija apie suteikiamas paslaugas.

     

     2. Pakto Rėmėjai – Europiniai, nacionaliniai, regioniniai tinklai ar asociacijos pasinaudodamos savo patirtimi, ryšiais reklamuoja Merų Pakto iniciatyvą ir remia pasirašiusius.

     Pakto Rėmėjai taip pat yra svarbūs Merų Pakto biuro partneriai.

     Pakto Rėmėjų sąrašas:

     http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html

      

     • Ko galite tikėtis iš Pakto Rėmėjų?

      Tipinės užduotys, kurias atlieka Pakto Koordinatoriai: 

      • Skatinti savivaldybes prisijungti prie Merų Pakto bei suteikti joms pagalbą pasirašant Paktą.
      • Viešas Merų Pakto pripažinimas
      • Palengvinti informacijos apsikeitimą tarp kitų Pakto esamų ir būsimų dalyvių
      • Tarpininkauti tarp narių, Merų Pakto ir žiniasklaidos atstovų.

       

      • Kokia gaunama nauda tampant Pakto Rėmėjų?

      Tapimas Pakto Rėmėju suteikia galimybes: 

      • Reklamuoti narių gerąsias praktikas
      • Pristatyti savo paslaugas didelei auditorijai
      • Pasikeisti patirtimi su kitais tinklais
      • Gauti naudą iš Europos Komisijos pripažinimo ir palaikymo
      • Gauti didesnį matomumą organizuojamiems renginiams, susijusiems su Paktu
      • Dalyvauti forumuose, seminaruose ir diskusijų grupėse.

       

      • Kaip tapti Pakto Rėmėjais?

      Norėdami tapti Pakto Rėmėjais vietiniai savivaldybių tinklai turi atlikti šiuos veiksmus: 

      • Užpildyti formą Merų Pakto internetinėje svetainėje (www.eumayors.eu)
      • Po patvirtinimo užpildyti Europos komisijos pasirašytą sutarties formą
      • Pasirašius sutartį, susikurti internetinį profilį, kuriame būtų informacija apie suteikiamas paslaugas.

       

       Vienas iš pagrindinių ENERGETIKA MERAMS projekto tikslų yra Palaikančių Struktūrų kompetencijos kėlimas. Tai bus daroma:

        • Dalinantis esamomis metodikomis
        • Organizuojant dviejų dienų mokomąjį seminarą
        • Parengiant bei platinant mokomąsias medžiagas
        • Parengiant bei platinant priemonių rinkinį
        • Organizuojant 3 tarptautinius mokymus skirtus PS

         Norėdami sužinoti daugiau susisiekite su koordinatoriumi Lietuvoje KREA.