Apie ENERGETIKĄ MERAMS

Pagrindinis projekto ENERGETIKA MERAMS tikslas yra prisidėti prie sėkmingų Merų Pakto tikslų  įgyvendinimo:

 • stiprinant Palaikančias Struktūras (PS), kurios padeda savivaldybėms pasirašyti Merų Paktą, taip pat stiprinti vietinės savivaldos galias.
 • padedant savivaldybėms parengti ir įgyvendinti Darnios Energetikos Veiksmų Planus (DEVP).
 • stebint DEVP įgyvendinimą ir jų rezultatus, taip pat gerinant energetikos vadybos efektyvumą.
 • didinant Merų pakto Palaikančių Struktūrų skaičių.

  Pav. Projekto narių susitikimas

  Projektas ENERGETIKA MERAMS remiasi nuomone, jog PS yra itin svarbios įgyvendinant Paktą, bet joms reikia kelti kompetenciją norint sėkmingai ir efektyviai padėti naujiems Pakto nariams, ypač mažoms ir vidutinio dydžio savivaldybėms, neturinčioms tinkamų įgūdžių ir išteklių įgyvendinti reikalavimus.  Projekto metu PS kompetencija bus didinama organizuojant mokymus, parengiant specialias priemones, keičiantis turima abipuse patirtimi.

  Projekto metu taip pat bus remiamos ir savivaldybės. Projekto partneriai atstovaujantys 10-čiai regionų, padės 70-čiai savivaldybių parengti ir įgyvendinti Darnios Energetikos Veiksmų Planus (DEVP): įtraukdami pagrindinius vietinius rėmėjus bei organizuodami eilę mokomųjų seminarų kiekvienoje šalyje.

  Taip pat projektas ENERGETIKA MERAMS parinktose pilotinėse savivaldybėse nustatydamas DEVP stebėsenos sistemos standartus bei prisidėdamas prie vidinės ir išorinės komunikacijos formavimo bandys derinti DEVP įgyvendinimą su Energetikos Vadybos Sistemos (EVS), pagal naują EN 50001 standartą, įdiegimu.