SOBRE EL PROJECTE ENERGY FOR MAYORS

L’objectiu del projecte ENERGY FOR MAYORS és contribuir a l’execució exitosa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea per la protecció del clima, mitjançant: 

  • l’enfortiment de les seves Estructures de Suport perquè puguin ajudar els municipis en la signatura del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, així com mitjançant l’enfortiment del paper dels governs locals com a òrgans polítics i administratius;
  • l’assistència en el desenvolupament de Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en els municipis seleccionats;
  • el seguiment de l’execució dels PAES i dels seus resultats i la millora de l’eficiència de la gestió energètica en els municipis seleccionats;
  • l’augment del nombre d’Estructures de Suport del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

El projecte ENERGY FOR MAYORS es basa en la consideració que les EdS juguen un paper vital en l’execució del Pacte però que necessiten orientació per tenir èxit i suport eficaç dels signataris del Pacte, en particular dels petits i mitjans municipis que manquen de les habilitats i recursos necessaris per complir amb els requisits del Pacte. El projecte assumeix la formació de les EdS mitjançant l’organització de sessions de formació específiques, el desenvolupament i difusió d’un conjunt de recursos, l’intercanvi d’experiències i la creació de xarxes.

En el marc del projecte també es donarà suport als municipis. Els socis del projecte de 10 regions, els quals són EdS, donaran suport a aproximadament 70 municipis en el desenvolupament i execució dels seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) mitjançant la participació dels actors locals clau, així com mitjançant l’organització d’una sèrie de seminaris en cadascuna de les regions.

A més, el projecte ENERGY FOR MAYORS posarà a prova la combinació de desenvolupar un PAES amb l’implementació d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE) d’acord amb la nova norma EN 16001 en els municipis pilot seleccionats, amb la intenció de crear una norma per un sistema de seguiment per als PAES i contribuir a l’estructuració de la comunicació interna i externa.