O ENERGIJI ZA GRADONAČELNIKE

Cilj projekta ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE je pridonijeti uspješnom provođenju Sporazuma gradonačelnika, europske inicijative za zaštitu klimatskih uvjeta, kroz sljedeće aktivnosti:

  • jačanje Koordinatora Sporazuma i Potpora Sporazuma u cilju osposobljavanja za pružanje pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave u pridruživanju Sporazumu gradonačelnika te jačanje uloge lokalnih vlasti kao političkih i administrativnih tijela;
  • pružanje pomoći u razvoju i provedbi Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) u odabranim jedinicama lokalne i regionalne samouprave;
  • praćenje provedbe i rezultata akcijskih planova energetski održivog razvitka i povećanje učinkovitosti upravljanja energijom u odabranim jedinicama lokalne i regionalne samouprave;
  • povećavanje broja Koordinatora Sporazuma i Potpora Sporazuma.

 

energy_for_mayors_project_consortium

    Projekt ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE temelji se na razmišljanju da Koordinatori Sporazuma (CC) i Potpore Sporazuma (CS) izvršavaju ključnu ulogu u provedbi Sporazuma gradonačelnika, no trebaju im smjernice kako bi uspješno i učinkovito podupirale potpisnice Sporazuma, posebno male i srednje jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje nemaju dovoljno potrebnih znanja i sredstava za ispunjavanje zahtjeva Sporazuma. Projekt uključuje izgradnju kapaciteta CC i CS putem posebnih edukacija, stvaranja i širenja okvira, razmjene iskustava i umrežavanja.

    Projekt će podržavati i same jedinice lokalne samouprave. Partneri projekta iz deset regija, koji ujedno čine Strukture potpore, pomoći će sedamdesetak jedinica lokalne samouprave u razvoju i provedbi njihovih akcijskih planova energetski održivog razvitka uključivanjem ključnih lokalnih zainteresiranih nositelja i organiziranjem niza radionica u svakoj od regija.

    Uz navedeno, projekt ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE primijeniti će kombinaciju razvijanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) s primjenom sustava upravljanja energijom (EMS) u skladu s novim standardom ISO 50001 u odabranim pilot jedinicama lokalne samouprave, sa namjerom uspostave standarda za sustav nadziranja provedbe akcijskih planova energetski održivog razvitka i doprinosa izgradnji interne i eksterne komunikacije.