SPORAZUM GRADONAČELNIKA

logo_en_CoMSporazum gradonačelnika je ambiciozna inicijativa koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena. Potpisnici Sporazuma obvezuju se izvršiti klimatske i energetske ciljeve Europske unije do 2020. smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20%. Da bi to postigli, potpisnici razvijaju Akcijske planove energetski održivog razvitka (SEAP), provode mjere i projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim i privatnim sektorima u zajednici te organiziraju Energetske dane. Europska komisija, Ured Sporazuma gradonačelnika i Strukture potpore čvrsto podupiru ova nastojanja.

 

Tko se može pridružiti Sporazumu gradonačelnika?

Sporazum gradonačelnika otvoren je za sve lokalne demokratske vlasti, sa svojim izabranim predstavnicima, neovisno o njihovim veličinama i fazama provedbe energetskih i klimatskih politika.

Kako se pridružiti?

Lokalne vlasti koje su spremne pridružiti se Sporazumu gradonačelnika moraju tu ideju predstaviti u svome gradskom vijeću (ili odgovarajućem tijelu nadležnom za donošenje odluka, a koje sačinjavaju ili koje su osnovali izabrani predstavnici). Kad je odluka o pridruživanju službeno usvojena (primjerice mjerodavnim zaključkom), lokalne vlasti moraju o tome obavijestiti Europsku komisiju. To se čini slanjem poruke u e-sandučić Sporazuma gradonačelnika uz priložen formular o pristupanju. Formular mora biti uredno ispunjen i potpisan od strane gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predstavnika predstavničkog tijela lokalne samouprave. Nakon slanja poruke, lokalna samouprava uvrštava se na javni popis potpisnica Sporazuma gradonačelnika. 

Kada se pridružiti?

Lokalne vlasti mogu bilo kada potpisati Sporazum gradonačelnika, zadani rok ne postoji! Svečanosti Sporazuma gradonačelnika održavaju se jednom godišnje, a na taj način gradonačelnici omogućuju transparentnost čina i javno potpisivanje.

Na što se obvezuju potpisnici Sporazuma?

Cilj potpisnika Sporazuma je smanjiti svoje emisije CO2 za više od 20% do 2020. poboljšanjem energetske učinkovitosti i projektima stvaranja obnovljive energije. Da bi ostvarili taj cilj, potpisnici se obvezuju činiti sljedeće:

 • Izraditi Referentni inventar emisija CO2 (BEI) tijekom godine dana nakon pridruživanja Sporazumu
 • Dostaviti Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) koji je odobren od strane predstavničkog tijela lokalne samouprave, tijekom godine dana nakon pridruživanja
 • Redovito objavljivati – svake dvije godine nakon donošenja Akcijskog plana – Izvještaje o provedbi u kojima se navodi stupanj provedbe Akcijskog plana i privremeni rezultati
 • Promovirati svoje aktivnosti i uključiti građane/dionike te redovito organizirati lokalne energetske dane
 • Širiti poruku Sporazuma gradonačelnika, osobito poticanjem drugih lokalnih vlasti na pridruživanje i davanjem svog doprinosa glavnim događanjima i tematskim radionicama

Što ako lokalne vlasti nemaju dovoljno znanja i sredstava za izradu i provedbu Akcijskih planova energetski održivog razvitka?

Ako zainteresirana lokalna vlast nema dovoljno znanja ili sredstava za pripremanje Akcijskog plana, treba zatražiti pomoć Koordinatora Sporazuma (CC) i Potpora Sporazuma (CS), tijela koje imaju takve kapacitete. Popis CC i CS može se naći na web stranici Ureda Sporazuma gradonačelnika.

Zašto se pridružiti?

 • očitujte se javno o posebnoj angažiranosti u smanjenju emisija CO2,
 • stvorite ili pojačajte dinamiku smanjenja emisija CO2 na vašem području,
 • pronađite korisne podloge i poticaje u pozitivnim primjerima drugih regija-pionira,
 • podijelite s ostalima stručno znanje razvijeno na vašem području,
 • učinite svoje područje poznatim primjerom regije-pionira,
 • objavite svoja postignuća na web stranici Sporazuma gradonačelnika.

  Na koji način Europska komisija podupire potpisnike Sporazuma?

  Europska komisija gradovima potpisnicima pruža pomoć u obliku:

  • ureda nadležnog za promociju, koordinaciju i potporu inicijativi,
  • web stranice na kojima mogu promovirati i podijeliti svoje uspjehe,
  • alata i metoda (smjernice, predloške itd.) za pomoć u izradi standardiziranih inventara emisija CO2 i Akcijskih planova u skladu s postojećom pozitivnom praksom,
  • financijskih sredstava, osobito sredstava Europske investicijske banke, Strukturnih fondova itd.,
  • događanja koja pridruženim gradovima daju visoku političku transparentnost na europskoj razini,
  • mreže Koordinatora Sporazuma i Potpora Sporazuma koja pomaže najmanjim gradovima i jedinicama lokalne samouprave.

   Detaljnije informacije o Sporazumu mogu se pronaći na web stranici Sporazuma gradonačelnika http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/index_en.htm.

    

   Potpisnici Sporazuma će, unutar okvira projekta ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE, dobiti dodatnu podršku. Planiraju se sljedeće aktivnosti:
   • organiziranje edukacijskih seminara za jedinice lokalne samouprave u svakom području provedbe projekta
   • razrada i širenje edukacijskih materijala za jedinice lokalne samouprave
   • pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (6-8 jedinica u svakom području provedbe projekta) u stvaranju i provedbi Akcijskih planova energetski održivog razvitka
   • osnivanje jednog lokalnog foruma u svakoj jedinici lokalne samouprave (barem četiri lokalna participatorna sastanka s najmanje tri tematska sastanka s najmanje petnaest zainteresiranih nositelja na svakom sastanku)
   • odabir i provedba tri aktivnosti za svaki Akcijski plan energetski održivog razvitka koji je u projektnim okvirima izrađen u prvoj godini realizacije projekta
   • primjena osam pilot projekata Sustavnog gospodarenja energijom (EMS) u sedam partnerskih područja
   • praćenje razvoja i provedbe Akcijskih planova unutar projektnih okvira
   • organiziranje jednog energetskog dana u deset projektnih regija svake godine
   • podjela znanja i iskustva stečenog u realizaciji projekta sa svim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave
   Za više informacija redovito posjećujte ovu web stranicu ili se obratite vašem regionalnom koordinatoru!