DOGAĐANJA

U okvirima projekta ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE planiraju se brojna događanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pregled  informacija o događanjima koja su već održana i koja će se odvijati u bliskoj budućnosti:

DOGAĐANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

Održana događanja:

 

Informacije o drugim europskim događajima na temu klimatskih promjena i energije namijenjene lokalnim upravama i njihovim partnerima možete pronaći u kalendaru događanja.

 

    DOGAĐANJA NA NACIONALNOJ RAZINI