СЪБИТИЯ

В рамките на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ бяха организирани много събития, както на национално, така и на международно ниво. По-долу можете да намерите информация за събитията, организирани от партньорите на проекта:

Национални събития

  • Семинар за изграждане на капацитет за подкрепа на инициативата "Конвент на Кметовете": 11 Май 2011, гр. Петрич - програма / programme

Информация за предстоящи Европейски събития за климат и енергия, насочени към местните власти и техните партньори може да бъде намерена в календара на събитията.