ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του έργου ENERGY FOR MAYORS προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ή θα λάβουν χώρα στο άμεσο μέλλον:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εκδηλώσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν:

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις:

  • 6η Συνάντηση Έργου, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Απρίλιος 2013
  • 3ο Διεθνές Workshop Βρυξέλλες, Βέλγιο, Απρίλιος 2013


      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

      Εκδηλώσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν: