ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να «κατεβάσετε» όλα τα σχετικά και χρήσιμα αρχεία και εργαλεία, που οι εταίροι του «ENERGY FOR MAYORS» έχουν συλλέξει για σας.

Αυτά τα αρχεία είναι κατηγοριοποιημένα στις ακόλουθες διαφορετικές ενότητες:

  • Ενημερωτικό Δελτίο

         1o τεύχος Ενημερωτικού Δελτίου