БИБЛИОТЕКА

От тази секция можете да изтеглите всички полезни документи и инструменти, които партньорите по проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ разработиха и събраха за Вас. Тези документи са класифицирани в различни раздели по-долу:

 • Информационен бюлетин за Устойчиви Енергийни Общности
 • Първо издание на бюлетина
 • Второ издание на бюлетина
 • Трето издание на бюлетина
 • Четвърто издание на бюлетина
 • База данни /Toolbox/ за Координатори и Поддържащи структури
 • Toolbox
 • За Toolbox
 • Често задавани въпроси
 • Toolbox: Статия
 • Toolbox - Методологии за Климат и Енергия: Доклад-на английски език
 • Оценка на Toolbox-а и мониторинг на проведените обучения:Доклад
  • Други полезни документи и връзки
   • Брошура на проекта
   • Обучителен модул за Подкрепящи структури и Координатори на Споразумението на Кметовете: Резюме