WYDARZENIA

W ramach projektu ENERGY FOR MAYORS planowana jest organizacja wielu interesujących wydarzeń poświęconych problematyce zrównoważonego zarządzania energią. Poniżej można znaleźć informacje na temat tych wydarzeń, które już miały miejsce, jak również zapoznać się z wygłoszonymi w ich trakcie prezentacjami:

WYDARZENIA EUROPEJSKIE

  WYDARZENIA KRAJOWE

  • Warsztaty "Porozumienie Burmistrzów - nowe możliwości dla polskich gmin"; Kraków; 4 marca 2011
  • Konferencja "Porozumienie Burmistrzów - inicjatywa Komisji Europejskiej w świetle potencjału energetycznego Wielkopolski"; Poznań; 23 marca 2011
  • Konferencja "Porozumienie Burmistrzów - europejska inicjatywa ochrony klimatu"; Warszawa; 5 maja 2011
  • Warsztaty "Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach";
   Warszawa; 6 maja 2011
  • Dni Energii w Dzierżoniowie; Dzierżoniów; 24-25 września 2011
  • Seminarium "Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym"; Warszawa; 6-7 grudnia 2011
  • Warsztaty "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii w gminach - przygotowanie i wdrażanie"; Kraków; 9 marca 2012
  • Warsztaty "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii w gminach - przygotowanie i wdrażanie - cz.2"; Kraków; 26 kwietnia 2012
  • Dzień Energii w Laszkach; Laszki; 26 sierpnia 2012
  • Lokalne fora energetyczne w gminach; kwiecień-listopad 2012
  • Dzień Energii w Niepołomicach; Niepołomice; 11 kwietnia 2013