DNI ENERGII

Jednym z zadań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jest organizacja Dni Energii promujących wśród mieszkańców oszczędzanie energii oraz wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, a także angażujących ich w inicjatywy proklimatyczne realizowane przez władze lokalne. Aktywne zaangażowanie lokalnych interesariuszy jest niezbędne dla opracowania udanego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPu) oraz jego wdrożenia, gdyż plan ten obejmuje zarówno działania w sektorze komunalnym, jak i prywatnym.

Dni Energii są wydarzeniem mającym na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności w takich dziedzinach jak efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy powiązania pomiędzy wykorzystaniem energii a zamianami klimatu. Wydarzenie to może przyjąć różne formy i obejmować szereg imprez, jak np. warsztaty, wystawy, wizyty studyjne, dni otwartych drzwi, lokalne fora energetyczne, konkursy dla szkół oraz ogółu mieszkańców itp. 

Dni Energii dają władzom lokalnym możliwość:

 • zaprezentowania swojego zaangażowania w realizację celów klimatyczno-energetycznych UE na szczeblu lokalnym;
 • wzmocnienia więzi z mieszkańcami i zaangażowania ich w realizację lokalnej strategii w zakresie poszanowania energii i ochrony klimatu;
 • szerokiej promocji zrównoważonego wykorzystania energii;
 • pokazania mieszkańcom, jak mogą oszczędzać energię w życiu codziennym.

Dni Energii powinny łączyć podnoszenie świadomości ekologicznej różnych grup interesariuszy z dobrą zabawą.

Poniżej można znaleźć kilka praktycznych wskazówek dotyczących organizacji Dni Energii:

 • Promuj Dni Energii w mediach PRZED i PO tym wydarzeniu.
 • Połącz Dni Energii z innymi wydarzeniami, aby dotrzeć do większej liczby osób.
 • Aktywnie zaangażuj dzieci i młodzież.
 • Nawiąż współpracę z różnymi lokalnymi partnerami i potencjalnymi sponsorami.
 • Zaprezentuj nowoczesne technologie ukierunkowane na oszczędzanie energii i wykorzystanie jej odnawialnych źródeł.
 • Zorganizuj seminaria i warsztaty.
 • Zorganizuj wydarzenia na otwartym powietrzu.
 • Wykorzystaj jak największą liczbę materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 • Zaangażuj znanych i cieszących się popularnością ludzi (np. lokalne zespoły muzyczne, sportowców, aktorów).
 • Dobrze wybierz czas i miejsce.

W ramach projektu ENERGY FOR MAYORS planowana jest organizacja 3 Dni Energii w każdym z 10 obszarów objętych projektem.

Dowiedz się więcej na temat Dn Energii zorganizowanych w polskich gminach uczestniczących w projekcie ENERGY FOR MAYORS: