Koordinatori Sporazuma i Potpore Sporazuma

Koordinatori Sporazuma i Potpore Sporazuma su organizacije koje podupiru potpisnice Sporazuma u ispunjavanju njihovih ambicioznih ciljeva te promoviraju Sporazum gradonačelnika u svojim regijama. Njihova pomoć je izuzetno potrebna lokalnim upravama koje imaju političku volju za izradu i implementaciju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) ali ima nedostaje znanja ili resursa za samostalno provođenje navedenih obveza.

 

Koja je razlika između ove dvije vrste organizacija?

 • Koordinatori Sporazuma su javne uprave (npr. provincije, regije i nacionalne vlade) koje omogućuju strateške smjernice, financijsku i tehničku podršku lokalnim upravama koje su potpisale Sporazum gradonačelnika. Postoje dvije vrste Koordinatora Sporazuma:

Teritorijalni Koordinatori decentralizirane vlasti kao što su regije, provincije ili skupine lokalnih vlasti;

Nacionalni Koordinatori - nacionalna javna tijela, uključujući i energetske agencije i ministarstva.

Popis Koordinatora Sporazuma u svojim regijama možete pronaći na:

http://www.eumayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html

 

 Što možete očekivati od Koordinatora Sporazuma?

  Obveze koje Koordinatori Sporazuma moraju ispuniti su:

 • Promovirati pristupanje Sporazumu gradonačelnika u lokalnim samoupravama na svojem teritoriju te omogućiti podršku i koordinaciju onima koji se odluče pristupiti Sporazumu;
 • Omogućiti tehničku i stratešku pomoć lokalnim samoupravama koje su spremne pristupiti Sporazumu, ali im nedostaju potrebna sredstva za pripremanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka;
 • Omogućiti financijsku pomoć u obliku direktne financijske pomoći (poput stipendija, subvencija, itd.)ili stručne pomoći u obliku tehničke pomoći za pripremu i provođenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka;
 • Podržati provođenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka i organizaciju lokalnih energetskih dana u svrhu podizanja svijesti;
 • Redovito podnašanje izvještaja Komisiji o postignutim rezultatima i sudjelovanju u strateškoj provedbi Sporazuma.

 

Koje su pogodnosti postajanja Koordinatora Sporazuma?

   Prednosti koordinatora Sporazuma su:

 • Odobrenje i priznanje od strane Europske komisije;
 • Snažna vidljivost na međunarodnoj razini kroz promociju aktivnosti na web stranici Sporazuma;
 • Dijeljenje iskustva sa europskim stručnjacima;
 • Znanstvena i tehnička povratna informacija o razvijenim alatnim okvirima i metodologijama;
 • Sudjelovanje u diskusijskim grupama, radnim sastancima i drugim platformama za razmjenjivanje iskustava;
 • Konsolidacija teritorijalnog razvoja i jačanje lokalne vlasti.

 

◦ Kako postati Koordinator Sporazuma?

Javne administracije koje žele obnašati dužnost Koordinatora Sporazuma trebaju proći kroz slijedeći proces:

 • Popuniti Pristupni obrazac (www.eumayors.eu);
 • Nakon potvrde podobnosti, ispuniti obrazac ugovora koji treba biti supotpisan od strane Europske komisije;
 • Nakon što je ugovor potpisan od obje strane, treba ažurirati svoj novo kreirani online profil sa sveobuhvatnim podacima o uslugama i podršci koja se planira omogućiti potpisnicama.

 

 • Potpore Sporazuma su europske, nacionalne i regionalne mreže i udruženja lokalnih vlasti koje koriste svoja lobiranja, komunikacije i umrežavanje u svrhu promocije inicijative Sporazum gradonačelnika te podržavaju obveze potpisnica.

Potpore Sporazuma gradonačelnika su organizacije koje nude temeljnu potporu potpisnicima Sporazuma i ključne su saveznice Ureda Sporazuma gradonačelnika te predstavljaju bitnu    vezu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućavajući dostupnost ove inicijative    manjim jedinicama lokalne samouprave.

Popis Potpora Sporazuma u svojim regijama možete pronaći na:

http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html

 

Što možete očekivati od Potpora Sporazuma?

Obveze koje Potpore Sporazuma moraju ispuniti su:

 • Promovirati pristupanje Sporazumu gradonačelnika i omogućiti podršku svojim članicama koje se odluče učlaniti;
 • Javno obznaniti da je Sporazum gradonačelnika ključni element njihove politike;
 • Olakšati razmjenu iskustva i znanja između potpisnica i gradova kandidata;
 • Osigurati posredničku ulogu između njihovih članica, Ureda Sporazuma gradonačelnika i nacionalnih/regionalnih medija;
 • Identificirati sinergiju s povezanim događajima i inicijativama na nacionalnoj ili regionalnoj razini;
 • Osigurati redovitu povratnu informaciju o aktivnostima njihovih članica, otkad su se počeli pridržavati Sporazuma, te usluga koje pružaju kao Potpore Sporazuma.

 

◦ Koje su pogodnosti postajanja Potpore Sporazuma?

Uloga Potpore Sporazuma pružit će vam priliku da:

 • Promovirate najbolje prakse svojih članica;
 • kvalitetnije pratite aktivnosti održive energije svojih članica;
 • Izložite usluge široj javnosti;
 • Izmjenjujete iskustava sa drugim mrežama;
 • Imate koristi od odobrenja i priznanja od strane Europske komisije;
 • Dobijete veću vidljivost za svoje velike događaje organizirane u odnosu na Sporazum;
 • Sudjelujete u forumima, radionicama i diskusijskim grupama.

 

◦ Kako postati Potpora Sporazuma?

Za obnašanje dužnosti Potpore Sporazuma, mreže lokalnih uprava trebaju poduzeti slijedeće korake:

 • Ispuniti online Prijavni obrazac (www.eumayors.eu);
 • Nakon potvrde podobnosti, ispuniti obrazac ugovora koji treba biti supotpisan od strane Europske komisije;
 • Nakon što Ured Sporazuma gradonačelnika kreira profil, treba ažurirati online profil sa sveobuhvatnim podacima o uslugama koje se planiraju omogućiti potpisnicama.

 

  Jedan od glavnih ciljeva projekta ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE je proširiti kapacitete Koordinatora Sporazuma (Covenat Coordinators - CC) i Potpora Sporazuma (Covenant Supporters - CS)  za pružanje pomoći u provedbi Sporazuma gradonačelnika. To će se činiti na sljedeće načine:
  • prikupljanjem i razmjenom postojećih metodologija za CC i CS;
  • organiziranjem jednog dvodnevnog otvorenog edukacijskog seminara za CC i CS;
  • razradom i širenjem edukacijskog materijala za CC i CS;
  • razradom i širenjem alatnog okvira za CC i CS;
  • organiziranjem tri međunarodne radionice namijenjene CC i CS.
  Za više informacija redovito posjećujte ovu web stranicu ili se obratite vašem regionalnom koordinatoru!


  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Strukture potpore Sporazuma gradonačelnika (CoM) su organizacije koje nude temeljnu potporu potpisnicima Sporazuma i ključne su saveznice Ureda Sporazuma gradonačelnika. One predstavljaju bitnu vezu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i omogućuju dostupnost ove inicijative manjim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Postoje dvije vrste Struktura potpore :

  ·         Javne uprave koje pružaju strateške smjernice te financijsku i tehničku podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje se pridružuju Sporazumu, a koje nemaju dovoljno znanja i/ili sredstava za ispunjavanje svojih zahtjeva (npr. izrada inventara emisije CO2, priprema i provedba SEAP-a).

  ·         Mreže lokalnih i regionalnih vlasti koje su se obvezale unaprjeđivati učinke Sporazuma promoviranjem te inicijative, povezivanjem s njenim članovima, omogućavanjem razmjene iskustava i zaštitom zajedničkih interesa u relevantnim forumima..

   

   

  Kako postati Struktura potpore?

  Svaka javna uprava ili mreža lokalnih/regionalnih vlasti koja može pružati pomoć gradovima potpisnicima Sporazuma i koja se želi uključiti u tu inicijativu može postati Struktura potpore.

   

  Službe Europske komisije i Strukture potpore dogovoriti će stupanj i specifične uvjete uključivanja u Sporazum gradonačelnika, što će se zatim detaljno obrazložiti u posebnom, pisanom dokumentu.

   

  Europska komisija eksplicitno će priznati svaku od Struktura potpore kao ključnog sudionika u Sporazumu gradonačelnika.

   

   

  Više informacija, uključujući popis Struktura potpore aktivnih u raznim područjima, nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika: http://www.eumayors.euHYPERLINK "http://www.eumayors.eu/support_structures/index_en.htm"/HYPERLINK "http://www.eumayors.eu/support_structures/index_en.htm"support_structures/index_en.htHYPERLINK "http://www.eumayors.eu/support_structures/index_en.htm"m