BOLJI KLIMATSKI I ENERGETSKI UVJETI ZA SVE

Zajednice i njihove Strukture potpore zajedno stvaraju pametnu, energetski održivu budućnost.

Projekt ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE daje potporu u ostvarenju europskih klimatskih i energetskih ciljeva uključivanjem europskih gradova i naselja u planiranje energetski održivog razvoja, smanjivanjem potrošnje energije i povećavanjem udjela obnovljivih izvora energije. ENERGIJA ZA GRADONAČELNIKE sudjeluje u uspješnoj provedbi Sporazuma gradonačelnika, ostvarujući sljedeće:

  • 180 novih jedinica lokalne samouprave pridružuje se Sporazumu gradonačelnika
  • 60+ gradova i jedinica lokalne samouprave razvija i provodi akcijske planove energetski održivog razvitka
  • 34 nove Strukture potpore osnivaju se za pomoć zajednicama
  • 10 energetskih dana godišnje organizira se u regijama uključenima u projekt
  • 8 pilot projekata sustavnog gospodarenja energijom u primjeni
  • Beskrajne pogodnosti za svaku zajednicu – od energetskih i financijskih ušteda do kvalitetnijeg  života građana!

  Zaintresirani da se pridružite inicijativi Sporazum gradonačelnika kao Koordinator Sporazuma ili Potpora Sporazuma?

  Pogledajte ovdje!

    Video projekta "Energija za gradonačelnike" (duža verzija)


    Video projekta "Energija za gradonačelnike" (kraća verzija)