ПО-ДОБЪР КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ

Проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ бе уникален. Той бе първият проект, съ-финансиран по Програма Интелигентна Енергия Европа, който не само подпомогна участието на местните власти в местни екологични дейности, но и съдейства на техните партньори - Координатори и Поддържащи Структури на Споразумението - за оптимизиране на подкрепата, предоставяна на общините. Проектът допринесе за успешното реализиране на Инициативата Споразумение на Кметовете и достигане на Европейските цели за енергия и климат чрез постигане на следните резултати:

 • Повече от 500 души с подобрен капацитет и способности за действия
 • 180 нови общини подписали Споразумението на Кметовете
 • 81 общини подпомогнати в разработването и изпълнението на Устойчиви Енергийни Планове
 • 30 Енергийни Дни, организирани в градовете - партньори по проекта
 • 15 партньори от 8 страни работещи в тясно сътрудничество
 • 8 внедрени пилотни Системи за Енергийно Управление в общините
 • 7 Национални Работни Групи от Координатори и Поддържащи Структури
 • 1 Toolbox /база данни/ създаден да обединява полезни ресурси и документи
 • 1 разработен пакет от документи и наръчници за Координатори и Поддържащи Структури
 • 1 нова инициатива в подкрепа на Споразумението на Кметовете
 • Ново присъединени Координатори и Поддържащи Структури в помощ на общините
 • Качествени ползи реализирани за всяка община – от енергийни и финансови спестявания до по-добър живот за гражданите!Искате да се присъедините към Споразумението на Кметовете като Координатор или Поддържаща Структура? Вижте тук

  Видео клип на проект ЕНЕРГИЯ за КМЕТОВЕТЕ


  Видео клип на проект ЕНЕРГИЯ за КМЕТОВЕТЕ (кратка версия)