LEPSZY KLIMAT I ENERGIA DLA WSZYSTKICH

Samorządy lokalne i ich partnerzy podejmują wspólne podejmują wspólne działania na rzecz zrównoważonej energetycznie przyszłości.

Celem projektu „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (ENERGY FOR MAYORS) jest wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród europejskich samorządów lokalnych. W efekcie realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

  • 180 nowych miast i miejscowości przystąpi do Porozumienia Burmistrzów
  • 60+ miast i miejscowości uzyska wsparcie w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania SEAP
  • 34 organizacje wesprą Porozumienie Burmistrzów zostając Koordynatorami Porozumienia lub Organizacjami Wspierającymi Porozumienie
  • 10 Dni Energii zostanie zorganizowanych w ciągu roku w poszczególnych regionach objętych projektem
  • 8 Systemów Zarządzania Energią zostanie wdrożonych w wybranych miastach pilotażowych
  • Niezliczone korzyści może zyskać każde miasto – od oszczędności energii i pieniędzy do lepszej jakości życia mieszkańców!

Chcesz zostać Koordynatorem Porozumienia lub Organizacją Wspierającą Porozumienie? Kliknij tutaj

Videoclip projektu ENERGY FOR MAYORS (wersja długa)


Videoclip projektu ENERGY FOR MAYORS (wersja krótka)