ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δήμοι και Δομές Υποστήριξης συνεργάζονται για  ένα εξυπνότερο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Το έργο ENERGY FOR MAYORS υποστηρίζει την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ, εμπλέκοντας Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον ενεργειακά βιώσιμο σχεδιασμό, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το ENERGY FOR MAYORS θα συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς:

  • 180 νέοι Δήμοι θα προσχωρήσουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων
  • 60+ Δήμοι θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν τα δικά τους Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)
  • 34 νέες Δομές Υποστήριξης θα δημιουργηθούν  για να βοηθήσουν τους Δήμους
  • 10 Ημέρες Ενέργειας θα οργανωθούν ανά έτος στις περιοχές του έργου
  • 8 Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης θα εφαρμοστούν πιλοτικά
  •  Αναρίθμητα οφέλη θα προκύψουν για κάθε Δήμο –εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες!

ENERGY FOR MAYORS βίντεο κλιπ (μεγάλη έκδοση)


ENERGY FOR MAYORS βίντεο κλιπ (σύντομη έκδοση)